Zorg verlenen aan iemand met dementie

Standaard

Ik zou graag nog even stil willen staan bij de zorg aan iemand met dementie in de thuissituatie. Er kunnen verschillende factoren zijn die van invloed kunnen zijn op het gedrag van iemand met dementie. Hierdoor kan er een “probleemgedrag”(een vorm van agressie)ontstaan.

Hier bied ik u een aantal tips waarop u kunt letten als iemand met dementie een probleemgedrag(een vorm van agressie) vertoont:

 • Bij de zorg aan iemand met dementie speelt u in op de voorkeur van die persoon bv hun dagritme, hun verzorging, hun bezigheden, etc
 • U kunt kijken of er lichamelijke problemen zijn die van invloed kan zijn op hun gedrag bv pijn
 • Omgeving: is er te veel/te weinig licht. Zorg dragen dat iemand met dementie tenminste een half uur per dag naar buiten gaat
 • Ruimte: niet te rommelig in huis. Spiegels bv in de badkamer kan bij iemand met gevorderde dementie(die zichzelf niet meer herkent) ernaartoe leiden dat zij denken dat een vreemde naar hun zit te gluren

Dit zijn maar een aantal tips(van de velen die er zijn) die ik u kan bieden om de zorg(verzorging) voor uw naaste, familielid of kennis met dementie beter te kunnen ondersteunen.

Website: www.martihuisservice.nl of mail naar: info@martihuisservice.nl

Advertentie

Wist u dat: er 4 verschillende vormen zijn van dementie?

Standaard

Er zijn 4 verschillende vormen van dementie. Hier zet ik ze voor u beginnend met de meest voorkomende vorm:

 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Lewy body dementie
 • Frontotemporale dementie

Heeft uw naaste een van de bovengenoemde vormen van dementie?

En wilt u enkele tips hoe u daarmee kan omgaan in de thuissituatie?

Dan hoor ik dit graag van u!

Dementie: verleend u zorg aan een naaste, familielid of vriend met dementie?

Standaard

Wat wordt er verstaan onder dementie?

Je kan van dementie spreken als er een aantal situaties tegelijk voorkomen en zo ernstig zijn dat het handelen in het dagelijkse leven van iemand verhinderen.

Er kunnen een aantal problemen zijn waarbij u als naaste/familielid/vriend of mantelzorger tegenaan loopt zoals:

 • moeite hebben met de verandering in gedrag van uw naaste
 • u weet niet hoe u moet omgaan met tegenwerking van uw naaste
 • probleemgedrag(bv agressie) van uw naaste

Iemand met dementie kan probleemgedrag vertonen. En hier zijn er verschillende handvatten voor. Er zijn verschillende factoren en behoeften die een rol spelen in het ontstaan van bepaald gedrag.

Heeft u interesse om te weten hoe u uw naaste met enkele handvatten betere zorg zou kunnen verlenen en begrijpen?

Mail mij met uw vraag(verhaal) en aan de hand hiervan zou ik u een aantal tips/handvatten kunnen sturen.

Praktische tips bij keukentafelgesprek bij de gemeente!

Standaard

Het keukentafelgesprek in de Wmo 2015 heet “het onderzoek”. Het betekent hetzelfde: een persoonlijk gesprek met u aan de hand van uw aanvraag.

Een aantal tips bij zo’n gesprek zijn:

 • waar wilt u het gesprek houden?
 • bereid het gesprek goed voor(door middel van een vragenlijst?)
 • wat kunt u nog zelf doen?
 • tips wat u wel en niet moet doen bij een keukentafelgesprek
 • lees meer