Activiteiten voor mensen met dementie

Standaard

Er zijn verschillende soorten activiteiten die u kunt doen met iemand met dementie. Het zijn eenvoudige activiteiten die u kunt doen in de thuissituatie.

Hier bied ik u een aantal activiteiten op een rij:

 • Bakken: brood, taart, etc
 • Stofzuigen
 • Bloemschikken
 • Planten water geven
 • Dansen
 • Puzzelen
 • Tekenen/Verven
 • Samen een boodschappenlijstje maken
 • Verhaaltjes van vroeger laten vertellen
 • Laten voorlezen

Er zijn nog meer, maar teveel om op te noemen. Mocht u nog meer activiteiten willen weten die u kunt doen met uw naaste/familie/vriend die dementie heeft, dan kunt u mailen naar: info@martihuisservice.nl

www.martihuisservice.nl

Advertentie

Zorg verlenen aan iemand met dementie

Standaard

Ik zou graag nog even stil willen staan bij de zorg aan iemand met dementie in de thuissituatie. Er kunnen verschillende factoren zijn die van invloed kunnen zijn op het gedrag van iemand met dementie. Hierdoor kan er een “probleemgedrag”(een vorm van agressie)ontstaan.

Hier bied ik u een aantal tips waarop u kunt letten als iemand met dementie een probleemgedrag(een vorm van agressie) vertoont:

 • Bij de zorg aan iemand met dementie speelt u in op de voorkeur van die persoon bv hun dagritme, hun verzorging, hun bezigheden, etc
 • U kunt kijken of er lichamelijke problemen zijn die van invloed kan zijn op hun gedrag bv pijn
 • Omgeving: is er te veel/te weinig licht. Zorg dragen dat iemand met dementie tenminste een half uur per dag naar buiten gaat
 • Ruimte: niet te rommelig in huis. Spiegels bv in de badkamer kan bij iemand met gevorderde dementie(die zichzelf niet meer herkent) ernaartoe leiden dat zij denken dat een vreemde naar hun zit te gluren

Dit zijn maar een aantal tips(van de velen die er zijn) die ik u kan bieden om de zorg(verzorging) voor uw naaste, familielid of kennis met dementie beter te kunnen ondersteunen.

Website: www.martihuisservice.nl of mail naar: info@martihuisservice.nl

Wist u dat: er 4 verschillende vormen zijn van dementie?

Standaard

Er zijn 4 verschillende vormen van dementie. Hier zet ik ze voor u beginnend met de meest voorkomende vorm:

 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Lewy body dementie
 • Frontotemporale dementie

Heeft uw naaste een van de bovengenoemde vormen van dementie?

En wilt u enkele tips hoe u daarmee kan omgaan in de thuissituatie?

Dan hoor ik dit graag van u!

Dementie: verleend u zorg aan een naaste, familielid of vriend met dementie?

Standaard

Wat wordt er verstaan onder dementie?

Je kan van dementie spreken als er een aantal situaties tegelijk voorkomen en zo ernstig zijn dat het handelen in het dagelijkse leven van iemand verhinderen.

Er kunnen een aantal problemen zijn waarbij u als naaste/familielid/vriend of mantelzorger tegenaan loopt zoals:

 • moeite hebben met de verandering in gedrag van uw naaste
 • u weet niet hoe u moet omgaan met tegenwerking van uw naaste
 • probleemgedrag(bv agressie) van uw naaste

Iemand met dementie kan probleemgedrag vertonen. En hier zijn er verschillende handvatten voor. Er zijn verschillende factoren en behoeften die een rol spelen in het ontstaan van bepaald gedrag.

Heeft u interesse om te weten hoe u uw naaste met enkele handvatten betere zorg zou kunnen verlenen en begrijpen?

Mail mij met uw vraag(verhaal) en aan de hand hiervan zou ik u een aantal tips/handvatten kunnen sturen.

Een aantal diensten die u kunnen helpen om thuis langer te blijven wonen!

Standaard

Een grote groep ouderen willen graag thuis blijven wonen. En met de nieuwe wetgeving is dat ook de wens van de overheid.. Hulpverlening blijft belangrijk voor ouderen. Het zoeken/vinden van hulpverleners is essentieel voor ouderen en mantelzorgers.

Daarom bied ik u een aantal voorbeelden van diensten die u kan helpen om langer thuis te blijven wonen:

 • Activiteiten
 • Computerhulp
 • Hulp in huishouding
 • Boodschappendienst
 • Vervoer
 • Administratie
 • Klussendienst
 • Hulpmiddelen
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding
 • Zorgcoach

Wilt u hulp bij het zoeken/vinden van betaalbare diensten of vrijwillige diensten, dan hoor ik dit graag.

Uw zorg, PGB en administratie

Standaard

Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoud. Zorg ervoor dat u een goede grip heeft op uw zorg en PGB. Maar waar vind u informatie over het beheren van uw PGB en het op orde brengen van uw administratie?

Er zijn een aantal computer programma’s die u hiermee kunnen helpen. Maar waar moet u op letten als u op zoek gaat naar zo’n computer programma:

 • Het moet veilig zijn
 • Het moet eenvoudig zijn
 • En makkelijk in gebruik

Wilt u weten welke computer programma u kunt gebruiken voor uw PGB administratie en die voldoet aan alle eisen?

Mail dan naar info@martihuisservice.nl

Woonaanpassingen: is een woonaanpassing iets voor u?

Standaard

Er zijn verschillende woonaanpassingen mogelijk. Maar hoe weet u of het iets voor u is?

Het kan echter moeilijk zijn om een keuze te maken.

Door sommige aanpassingen in huis kan het voor u makkelijker zijn om thuis te blijven wonen.

Om te weten of een woonaanpassing iets voor u is, kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • welke oplossing is het geschikte oplossing voor u
 • krijgt u vergoeding hiervoor en/of hoe vraagt u die aan
 • wat moet u weten bij het aanbrengen van een woonaanpassing
 • voldoet het aan de eisen

Wilt u meer weten dan kunt u met mij contact opnemen via de contactformulier.

Hulp bij het samenstellen van uw zorg?

Standaard

Vaak is het lastig te bepalen waar u de juiste informatie kan vinden bijvoorbeeld:

 • waar vind u betaalbare zorgverleners of vrijwilligers
 • hoe vind u hulp/ondersteuning in uw zorg keuze
 • waar vindt u de juiste informatie over zorg organisaties

Sommige mensen vinden het prettig als iemand anders de zorg voor hun regelt.

Mocht u vragen hebben of suggesties, dan hoor ik dit graag van u via info@martihuisservice.nl

Praktische tips bij keukentafelgesprek bij de gemeente!

Standaard

Het keukentafelgesprek in de Wmo 2015 heet “het onderzoek”. Het betekent hetzelfde: een persoonlijk gesprek met u aan de hand van uw aanvraag.

Een aantal tips bij zo’n gesprek zijn:

 • waar wilt u het gesprek houden?
 • bereid het gesprek goed voor(door middel van een vragenlijst?)
 • wat kunt u nog zelf doen?
 • tips wat u wel en niet moet doen bij een keukentafelgesprek
 • lees meer

Wetgeving Zorg 2015

Standaard
Wet Voor wie Uitvoerder
Jeugdwet Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met uitzondering van kinderen met intensieve Kindzorg en kinderen die verpleging nodig hebben Uw gemeente
Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) Voor mensen met een indicatie voor begeleiding individueel en de daarbij behorende persoonlijke verzorging, begeleiding groep, kortdurend verblijf Uw gemeente
Zorgverzekeringswet(Zvw) Voor volwassenen met een lichamelijk beperking voor verpleging en verzorging, voor kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg of verpleging Uw zorgverzekeraar
Wet langdurig zorg(Wlz: vervangt de Awbz) Voor kinderen en volwassenen met een intensieve zorgvraag met 7×24 uur toezicht en/of zorg in nabijheid, vaak geïndiceerd in een zorgzwaartepakket Zorgkantoor

Wilt u meer informatie over waar u moet zijn met uw zorgvraag bij desbetreffende uitvoerders en/of aanvraag formulieren? Dan kunt u contact met mij opnemen.