Woonaanpassingen: is een woonaanpassing iets voor u?

Standaard

Er zijn verschillende woonaanpassingen mogelijk. Maar hoe weet u of het iets voor u is?

Het kan echter moeilijk zijn om een keuze te maken.

Door sommige aanpassingen in huis kan het voor u makkelijker zijn om thuis te blijven wonen.

Om te weten of een woonaanpassing iets voor u is, kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • welke oplossing is het geschikte oplossing voor u
 • krijgt u vergoeding hiervoor en/of hoe vraagt u die aan
 • wat moet u weten bij het aanbrengen van een woonaanpassing
 • voldoet het aan de eisen

Wilt u meer weten dan kunt u met mij contact opnemen via de contactformulier.

Advertentie

Hulp bij het samenstellen van uw zorg?

Standaard

Vaak is het lastig te bepalen waar u de juiste informatie kan vinden bijvoorbeeld:

 • waar vind u betaalbare zorgverleners of vrijwilligers
 • hoe vind u hulp/ondersteuning in uw zorg keuze
 • waar vindt u de juiste informatie over zorg organisaties

Sommige mensen vinden het prettig als iemand anders de zorg voor hun regelt.

Mocht u vragen hebben of suggesties, dan hoor ik dit graag van u via info@martihuisservice.nl

Praktische tips bij keukentafelgesprek bij de gemeente!

Standaard

Het keukentafelgesprek in de Wmo 2015 heet “het onderzoek”. Het betekent hetzelfde: een persoonlijk gesprek met u aan de hand van uw aanvraag.

Een aantal tips bij zo’n gesprek zijn:

 • waar wilt u het gesprek houden?
 • bereid het gesprek goed voor(door middel van een vragenlijst?)
 • wat kunt u nog zelf doen?
 • tips wat u wel en niet moet doen bij een keukentafelgesprek
 • lees meer

Wetgeving Zorg 2015

Standaard
Wet Voor wie Uitvoerder
Jeugdwet Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met uitzondering van kinderen met intensieve Kindzorg en kinderen die verpleging nodig hebben Uw gemeente
Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) Voor mensen met een indicatie voor begeleiding individueel en de daarbij behorende persoonlijke verzorging, begeleiding groep, kortdurend verblijf Uw gemeente
Zorgverzekeringswet(Zvw) Voor volwassenen met een lichamelijk beperking voor verpleging en verzorging, voor kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg of verpleging Uw zorgverzekeraar
Wet langdurig zorg(Wlz: vervangt de Awbz) Voor kinderen en volwassenen met een intensieve zorgvraag met 7×24 uur toezicht en/of zorg in nabijheid, vaak geïndiceerd in een zorgzwaartepakket Zorgkantoor

Wilt u meer informatie over waar u moet zijn met uw zorgvraag bij desbetreffende uitvoerders en/of aanvraag formulieren? Dan kunt u contact met mij opnemen.

Welkom op mijn blog! Gemaakt met passie en zorg.

Standaard

Aangenaam: Etty Marti

De zorgsector is al jarenlang mijn werkgebied. Zo heb ik 18 jaar in een ziekenhuis in Den Haag gewerkt. Daarvan werkte ik 14 jaar als doktersassistente en de laatste 4 jaar als senior doktersassistente. Ik hield mij bezig met projecten en processen, het coachen en motiveren van collega’s bij deze projecten, het inplannen van spreekuren, etc. Op een bepaald moment ben ik het 1-op-1-contact met mensen gaan missen. Dat was voor mij de reden om(2011) als zzp’ er in de zorg te starten.

Via mijn bedrijf “Marti’s Huisservice” biedt ik o.a. persoonlijke verzorging, verpleging(geen voorbehouden handelingen), begeleiding en administratie. En ik ben tevens zorgcoach.

Mijn motivatie om een blog te beginnen is dat sommige mensen het prettig vinden als iemand anders de zorg voor ze regelt of hun informatie bied die hen kan helpen. Via mijn blog hou ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg. Vaak is het lastig te bepalen waar u de juiste informatie kan vinden. Mijn doel is om aan de hand van informatie en/of tips u hiermee op weg te helpen.

Mocht u vragen, suggesties of hulp nodig hebben, dan hoor ik het graag van u.